Delineating Calonectria and its Cylindrocladium anamorphs

P.W. Crous, C. Schoch, M.J. Wingfield, B. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1997

    Citeer dit