Delineation of Cylindrocladium species with 1-3-septate conidia and clavate vesicles based on morphology and rDNA RFLPs

P.W. Crous, L. Theron, W.H. van Zyl

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  517 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)210-214
  TijdschriftMycological Research
  Volume101
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit