Delta Institute for Hydrobiological Research Progress Report 1978

E.K. Duursma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)128-232
  TijdschriftProgress Report of the Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
  Volume1978
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit