Delta Institute for Hydrobiological Research Progress Report 1982

E.K. Duursma, E.S. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-90
  TijdschriftProgress Report of the Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit