Delusions following deep brain stimulation of the nucleus accumbens

Ilse Graat, Isidoor O Bergfeld, Pelle de Koning, Nienke Vulink, P Richard Schuurman, Damiaan Denys, Martijn Figee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)770-771
TijdschriftBrain Stimulation
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit