Dematiocladium celtidis gen. sp. nov. (Nectriaceae, Hypocreales), a new genus from Celtis leaf litter in Argentina.

P.W. Crous, N. Allegrucci, A.M. Arambarri, M.C. Cazau, J.Z. Groenewald, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)833-840
  TijdschriftMycological Research
  Volume109
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit