Dementia in Iran: how soon it becomes late!

B. Sabayan, L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)290-291
TijdschriftArchives of Iranian Medicine
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit