Dementie en de ziekte van Alzheimer

D.F. Swaab, J. Jolles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMEDIGON Beleidsnota 1987-1991
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit