Dementie: keerzijde van een lang leven

M. Reuser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Voor veel mensen is dementie één van de belangrijkste schrikbeelden van veroudering. De kans om dement te worden neemt op hoge leeftijd sterk toe. Dit betekent dat, hoe ouder we met elkaar worden, hoe meer mensen worden geconfronteerd met dementie. Een demografisch epidemiologische studie bestudeert de verwachte levensduur met dementie voor verschillende groepen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit