Dementie: recente inzichten en onderzoek in Nederland

E. Fliers, A. Lisei, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7576 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-27
TijdschriftSamenvatting van een reviewstudie in opdracht van het Ned. Inst. v. Gerontologie
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit