Democratization, special issue Understanding Varieties of Clientelism

W. Berenschot, Edward Aspinall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftDemocratization
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit