Demografie

S. Loozen, H.A.G. de Valk, E. Wobma

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Samenvatting

Voor een goed beeld van de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving is het van belang te weten hoe de migrantenbevolking is samengesteld. We geven daarom een overzicht van de belangrijkste migratietrends en kenmerken van migranten in Nederland. Het hoofdstuk begint met een overzicht van de omvang en samenstelling van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Vervolgens komen de ontwikkelingen in de immigratie en emigratie aan de orde en bespreken we de relatie- en gezinsvorming, onderwerpen die als indicatoren voor integratie te zien zijn. We gaan apart in op de huwelijkssluitingen van de tweede generatie: met wie trouwen ze, op welke leeftijd en wat bepaalt hun partnerkeuze.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelJaarrapport integratie 2011
RedacteurenMérove Gijsberts, Willem Huijnk, Jaco Dagevos
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijSociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Pagina's33-55
Aantal pagina's247
Volume2012-3
StatusGepubliceerd - 2012

Publicatie series

NaamSCP-publicatie

Citeer dit