Demografie-beoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen: het Population Research Centre

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

346 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-154
TijdschriftBevolking en Gezin
Volume27
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit