Demografie en religie: de invloed van fundamentalisme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

Religieus fundamentalisme wordt meer en meer als een zorg van Westerse maatschappijen gezien. Het roept de vraag op hoe de rol van religie doorspeelt in waarden die een rol spelen in de samenleving en demografie. Op basis van de World Values Survey wordt bezien hoe moslims in islamitische landen staan ten opzichte van vraagstukken die ook voor demografen van belang zijn, zoals abortus, zelfmoord, euthanasie en scheiding. Wijken deze waarden onder moslims sterk af van andere religies in de wereld?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit