Demografie in de sterren: een onderzoek naar de relatie tussen astrologie en echtscheiding

C.M. Fokkema, M. Reuser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

160 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bestaat 200 jaar. Het feestthema is ‘Magie van Wetenschap’. De auteurs zochten de magie binnen de demografie en wel in de relatie tussen astrologie en echtscheiding.Volgens astrologen hebben de planeten elk hun eigen symboliek en hun stand zou samenhangen met het karakter van een persoon. Op basis hiervan kent de astrologie theorieën die door de complete horoscopen van beide personen naast elkaar te leggen een uitspraak doen over de kans van slagen van een relatie.Toetsing van een door een astroloog uitgewerkte karakter-matching op daadwerkelijke echtscheidingscijfers levert verbluffende resultaten op.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit