Demografie van economische mirakels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)863-863
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume83
Nummer van het tijdschrift4176
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit