Demografische katers: de gouden kooi van de oudere werknemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

In dit nummer van Idee wordt ingegaan op verschillende Gouden Kooien waarin mensen zich kunnen bevinden en maar moeilijk uit kunnen komen. Kène Henkens en Harry van Dalen analyseren de veel besproken Gouden Kooi van de oudere werknemer. Veel oudere werknemers zitten hun tijd tot hun pensioen uit en werken vaak ongemotiveerd met een vast contract. Het is niet zozeer de ontslagbescherming die volgens de auteurs moet worden aangepakt, als wel de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer in algemene zin.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftIdee: wetenschappelijk tijdschrift D'66
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit