Demographic research and spatial policy: a progress report

F.J. Willekens, H. ter Heide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit