Demonstrating the Meertens Tune Collections: Annotated Corpus (MTC-ANN) Versions 1.1 and 2.0

P. van Kranenburg, B. Janssen, A. Volk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 30 okt. 2015

Citeer dit