Demotie: panacee in een vergrijzende arbeidsmarkt?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

De crisis heeft zijn sporen nagelaten en werkgevers zien nu kansen om de cao’s te ‘moderniseren’ en een instrument als demotie – teruggang in functie en salaris – veelvuldiger te gebruiken. Is dat een oplossing?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • demotie
  • arbeidsmarkt

Citeer dit