Den boom moet men buigen als hij jong is. Kinderbescherming in Nederland, 1901-1940

G.J. Oostindie, M. (Maria) Henneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)651-664
TijdschriftJeugd en Samenleving
Volume10
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit