Dendra2 photoswitching through the Mammary Imaging Window

B. Gligorijevic, D. Kedrin, J.E. Segall, J. Condeelis, J. van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dendra2 photoswitching through the Mammary Imaging Window'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences