Denis Diderot and Catherine II's Reform Programme: From A New Hope to Terminal Despair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftStudy Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter (New Series)
Volume1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit