Density dependence and microevolution interactively determine effects of phenology mismatch on population dynamics

T. Reed, P. Gienapp, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Density dependence and microevolution interactively determine effects of phenology mismatch on population dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology