Density-dependency and plant-soil feedback: former plant abundance influences competitive interactions between two grassland plant species through plant-soil feedbacks

W. Xue (Co-auteur), T.M. Bezemer, Frank Berendse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
304 Downloads (Pure)

Zoekresultaten