Density dependent mortality in the springtail species Orchesella cincta due to predaton by the carabid beetle Notiophilus biguttatus

P.C. De Ruiter, N.J. Ouborg, G. Ernsting

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Density dependent mortality in the springtail species Orchesella cincta due to predaton by the carabid beetle Notiophilus biguttatus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences