Density dependent survival in an isolated great tit population: Kluijvers data reanalysed

J.M. Tinbergen, J.H. Van Balen, H.M. Van Eck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)38-48
  TijdschriftArdea
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit