Density gradient centrifugation (DGC) in Percoll for isolation and characterization of Oscillatoria spp. from Tjeukemeer

J. Bloem, J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-205
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit