Density, growth and annual food consumption of gobiid fish in the saline Lake Grevelingen, The Netherlands

G. Doornbos, F. Twisk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-74
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit