Density, growth and annual food consumption of plaice (Pleuronectes platessa L.) and flounder (Platichthys flesus L.)) in Lake Grevelingen, The Netherlands

G. Doornbos, F. Twisk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)434-456
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit