Deoxycorticosterone acetate-salt mice exhibit blood pressure-independent sexual dimorphism.

A. Karatas, B. Hegner, L.J. de Windt, F.C. Luft, C. Schubert, V. Gross, Y.J. Akashi, D. Gurgen, U. Kintscher, A.C. da Costa Goncalves, V. Regitz-Zagrosek, D. Dragun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deoxycorticosterone acetate-salt mice exhibit blood pressure-independent sexual dimorphism.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences