Depletion of epithelial stem cell compartments in the small intestine of mice lacking Tcf 4

V. Korinek, N. Barker, P. Moerer, E. van Donselaar, G. Huls, P.J. Peters, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1356 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)379-383
TijdschriftNature Genetics
Volume19
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit