Deposit of microbial strains in public service collections as part of the publication process to underpin good practice in science.

Erko Stackebrandt, David Smith, Serge Casaregola, Giovanna Cristina Varese, G.J.M. Verkleij, Nelson Lima, P.D. Bridge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)208
Aantal pagina's1
TijdschriftSpringerPlus
Volume3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit