Depth‐based differentiation in nitrogen uptake between graminoids and shrubs in an Arctic tundra plant community

Peng Wang (Co-auteur), Juul Limpens, Ake Nauta, Corine van Huissteden, S.Q. van Rijssel, Liesje Mommer, Hans de Kroon, Trofim C. Maximov, Monique M. P. D. Heijmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Depth‐based differentiation in nitrogen uptake between graminoids and shrubs in an Arctic tundra plant community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences