Der Erste Weltkrieg und die Niederlande. Ein neutrales Land in politischen und wirtschaftlichen Kalkÿl der Kriegsgegner

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)449-452
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume113
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit