Der Weltbeste Walzerkönig: Zur medialen Erzeugung von Nähe und Intimität mit André Rieu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)79-88
TijdschriftZeitschrift für Medienwissenschaft
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit