Derivation of snake venom gland organoids for in vitro venom production

Jens Puschhof, Yorick Post, Joep Beumer, Harald M Kerkkamp, Matyas Bittenbinder, Freek J Vonk, Nicholas R Casewell, Michael K Richardson, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Derivation of snake venom gland organoids for in vitro venom production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds