Derix, Jan, Brengers van de boodschap. Geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van voc tot Vaticanum II (Nijmegen: Valkhof Pers, 2009, 803 blz., isbn 978 90 5625 311 0); Sloot, Jan, Hoe God verscheen in Papoea. Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 (Nijmegen: Valkhof Pers, 2010, 416 blz., isbn 978 90 5625 327 1) [Review of: (2009) Derix, Jan, Brengers van de boodschap. Geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van voc tot Vaticanum II; (2010) Sloot, Jan, Hoe God verscheen in Papoea. Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987]

K. Hulsker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)85-88
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit