Dermatologic infections by Fusarium species in a tropical clinic

A.D. van Diepeningen, P. Feng, S. Ahmed, M. Sudhadham, S. Bunyaratavej, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)80-80
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit