Describing migration spatial structure

A. Rogers, F.J. Willekens, K. Little, J. Raymer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-48
TijdschriftPapers in Regional Science: journal of the Regional Science Association International
Volume81
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit