Description and pathogenicity of Cylindrocladium ovatum sp. nov.

N.E. El-Gholl, A.C. Alfenas, P.W. Crous, T.S. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  526 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)466-470
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume71
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit