Description of Mycosphaerella spp. associated with Eucalyptus leaf blotch in Chile

R. Ahumada, M.J. Wingfield, P.W. Crous, G. Hunter, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume98
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit