Desentralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia: Kasus Baliak ka Nagari dan Kaitannya dengan UU Desa

J. Vel, Adriaan Bedner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97–124
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume18
Nummer van het tijdschrift35
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit