Designing a home for beneficial plant microbiomes

Chunxu Song (Co-auteur), Kemo Jin (Co-auteur), J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer102025
TijdschriftCurrent Opinion in Plant Biology
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit