Destabilization of beta-Catenin by Presenilin-1 Mutations Increases Neuronal Vulnerability to Apoptosis

Z. Zhang, H. Hartmann, V. Minh Do, D. Abramowski, C. Sturchler-Pierrat, M. Staufenbiel, B. Sommer, M. van de Wetering, J.C. Clevers, P. Saftig, B. de Strooper, X. He, B.A. Yankner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

473 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)698-702
TijdschriftNature
Volume395
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit