Detailed analysis of the D-galactose catabolic pathways in Aspergillus niger reveals complexity at both metabolic and regulatory level

Tania Chroumpi, Natalia Martinez-Reyes, Roland S. Kun, Mao Peng, Anna Lipzen, Vivian Ng, Sravanthi Tejomurthula, Yu Zhang, Igor, V Grigoriev, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries, Sandra Garrigues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Citeer dit