Detecting communities using asymptotical surprise

Vincent Traag, R. Aldecoa, J.C. Delvenne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhysical Review E
Volume92
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit