Detection and Control of Fungal Outbreaks

Diego H Caceres, Ratna Mohd Tap, Ana Alastruey-Izquierdo, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)741-745
Aantal pagina's5
TijdschriftMycopathologia
Volume185
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2020

Citeer dit