Detection of mRNA and Associated Molecules by ISH-IEM on Frozen Sections

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of mRNA and Associated Molecules by ISH-IEM on Frozen Sections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences