Detection of outdoor mould staining as biofinish on oil treated wood

Elke J. van Nieuwenhuijzen, Michael F. Sailer, Lone R. Gobakken, Olaf C. G. Adan, Peter J. Punt, Robert A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-227
  TijdschriftInternational Biodeterioration & Biodegradation
  Volume105
  DOI's
  StatusGepubliceerd - nov. 2015

  Citeer dit